Xuất File Gerber và NC Drill từ Altium Designer

0
1254
Gerber là gì ?

Định dạng Gerber hay Gerber format là định dạng vector ASCII mở cho hình ảnh nhị phân 2D . Đây là tiêu chuẩn được sử dụng bởi phần mềm mạch in (PCB) để mô tả hình ảnh bảng mạch in, gồm các lớp đồng, mặt hàn, chỉ dẫn,…

Gerber được sử dụng làm dữ liệu cho chế tạo mạch in PCB. Mạch in được thiết kế nhờ một hệ thống thiết kế hỗ trợ bằng máy tính CAD. Các hệ thống này xuất dữ liệu để điều khiển các thiết bị gia công PCB. Dữ liệu này thường chứa tệp Gerber cho mỗi lớp hình ảnh (lớp đồng, lớp mặt hàn, lớp chỉ dẫn hoặc lớp lụa…).

Trong quá trình chế tạo bảng mạch, Gerber là định dạng đầu vào chuẩn cho máy photoplotter và tất cả các thiết bị chế tạo khác cần dữ liệu hình ảnh. Các tệp Gerber cũng chứa một lớp ‘stencil’ cho việc hàn dán, và các vị trí trung tâm của các linh kiện để cho phép nhà lắp ráp PCB tạo ra các nếp gấp, đặt và gắn kết các thành phần.

Định dạng PCB của Altium Designer là *.PcbDoc. Để xuất file từ Altium cần 3 bước: Đặt điểm gốc, Xuất file gerber, Xuất file khoan. File xuất có trong thư mục Output, trong thư mục project Altium mà bạn thiết kế.

Bước 1: Đặt điểm gốc tọa độ Origin cho mạch in

Chọn Edit -> Origin – > Set ​

set diem khong mach in

Sau đó Click chuột vào vị trí cần đặt điểm gốc(vị trí bên trái phía dưới) để chọn điểm gốc cho bảng mạch PCB​.

Bước 2: Xuất file gerber

Chọn File -> Fabrication Outputs -> Gerber File

xuat gerber mach in

Tại cửa sổ Gerber Setup:

Tại thẻ General chọn như hình

xuat gerber mach in 1

Tại thẻ Layers chọn: Plot Layer -> All On và Mirror Layer -> All Off

xuat gerber mach in 2

xuat gerber mach in 3

Tại thẻ Drill Drawing chọn như hình

xuat gerber mach in 4

Tại thẻ Advanced chọn như hình

xuat gerber mach in 5

Bấm OK

Bước 3: Xuất file khoan

Chọn File -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files​

xuat khoan mach in

​Tại cửa sổ NC Drill Setup

xuat khoan mach in 1

​Click chọn OK

xuat khoan mach in 2

Click chọn OK

Bước 4: Tổng hợp các file gửi nhà sản xuất PCB

Bạn copy toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for …] (bao gồm cả file .txt – file khoan) gởi cho nhà sản xuất PCB

Tham khảo: vnpcb.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here