21 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Hai 4, 2023

THIẾT KẾ PHẦN CỨNG - NHẬN THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ CHO SẢN PHẨM PHẦN CỨNG SỐ, IOT, CÔNG NGHIỆP,...

Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266 Trạm thời tiết ESP8266 với màn hình 2.8" TFT

Trạm thời tiết ESP8266 với màn hình 2.8″ TFT

Chuẩn bị linh kiện

 • Wemos D1 Mini Pro
 • 2.8″ TFT Display

Mạch Wifi ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini Pro - Nshop

2.8 Inch TFT LCD Module With TouchPad ILI9341 Drive IC 240(RGB) 320 SPI-buy at a low prices on Joom e-commerce platform

Sơ đồ kết nối

Schematic: Here

Kết nối màn hình TFT với Wemos:

TFT Display->Wemos ( ESP8266 )

 • VIN -> 3.3V
 • GND -> GND
 • CS -> D1
 • RESET -> RST
 • DC -> D2
 • SDI -> D7
 • SCK – D5
 • LED -> D8
 • SDO -> D6
 • T_CLK -> D5
 • T_CS -> D3
 • T_DIN -> D7
 • T_DO -> D6
 • T_IRQ -> D4

Code chương trình

Code: Here
esp8266-weather-station-color.ino

Trong file settings.h bạn cần sửa một số thông tin để lấy thông tin thời tiết tại vị trí của bạn:
// Setup
String WIFI_SSID = “yourssid”;
String WIFI_PASS = “yourpassw0rd”;

Lấy API KEY tại trang OpenWeatherMap, bạn cần đăng ký  tài khoản miễn phí : https://docs.thingpulse.com/how-tos/openweathermap-key/
String OPEN_WEATHER_MAP_API_KEY = “”;

Tại https://openweathermap.org/find?q= bạn tìm thành phố của bạn, sau đó bạn sẽ có một URL ví dụ https://openweathermap.org/city/2657896. Sau đó chỉnh sửa cho 2 dòng sau
String OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID = “2657896”;
String DISPLAYED_LOCATION_NAME = “Zurich”;

const String OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE = “en” //Ngôn ngữ là tiếng Anh
Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ như sau:
Arabic -> ar, Bulgarian -> bg, Catalan -> ca, Czech -> cz, German -> de, Greek -> el,
English -> en, Persian (Farsi) -> fa, Finnish -> fi, French -> fr, Galician -> gl,
Croatian -> hr, Hungarian -> hu, Italian -> it, Japanese -> ja, Korean -> kr,
Latvian -> la, Lithuanian -> lt, Macedonian -> mk, Dutch -> nl, Polish -> pl,
Portuguese -> pt, Romanian -> ro, Russian -> ru, Swedish -> se, Slovak -> sk,
Slovenian -> sl, Spanish -> es, Turkish -> tr, Ukrainian -> ua, Vietnamese -> vi,
Chinese Simplified -> zh_cn, Chinese Traditional -> zh_tw.


Thư viện:

Tham khảo: https://www.instructables.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chia sẻ PCB KIT ESP32

Mạch nguyên lý schemaic: Download toàn bộ project phần mềm Altium: DOWNLOAD Một vài hình ảnh thiết kế trên Altium:

Chia sẻ PCB Ethernet Gigabit Switch 5 Port

Mạch nguyên lý Schematic: DOWNLOAD ALTIUM PROJECT Một số hình ảnh 3D và 2D của mạch: Lớp TOP: Lớp 2: Lớp 3:Lớp Bottom:

Chia sẻ PCB mạch Hub USB2.0 dùng FE1.1S

DOWNLOAD PROJECT (ALTIUM) Mạch thiết kế trên phần mềm Altium, 2 lớp, dùng cho mục đích thử nghiệm.

Chia sẻ PCB nguồn công nghiệp VRB2405YMD-20WR3

Công suất đầu ra 20 Vin (VDC) 18~36 Vout (VDC) 5 Số đầu ra 1 Điện áp cách ly 1500     DOWNLOAD  

Recent Comments