20.1 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Mười 18, 2021
Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266 Trạm thời tiết ESP8266 với màn hình 2.8" TFT

Trạm thời tiết ESP8266 với màn hình 2.8″ TFT

Chuẩn bị linh kiện

 • Wemos D1 Mini Pro
 • 2.8″ TFT Display

Mạch Wifi ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini Pro - Nshop

2.8 Inch TFT LCD Module With TouchPad ILI9341 Drive IC 240(RGB) 320 SPI-buy at a low prices on Joom e-commerce platform

Sơ đồ kết nối

Schematic: Here

Kết nối màn hình TFT với Wemos:

TFT Display->Wemos ( ESP8266 )

 • VIN -> 3.3V
 • GND -> GND
 • CS -> D1
 • RESET -> RST
 • DC -> D2
 • SDI -> D7
 • SCK – D5
 • LED -> D8
 • SDO -> D6
 • T_CLK -> D5
 • T_CS -> D3
 • T_DIN -> D7
 • T_DO -> D6
 • T_IRQ -> D4

Code chương trình

Code: Here
esp8266-weather-station-color.ino

Trong file settings.h bạn cần sửa một số thông tin để lấy thông tin thời tiết tại vị trí của bạn:
// Setup
String WIFI_SSID = “yourssid”;
String WIFI_PASS = “yourpassw0rd”;

Lấy API KEY tại trang OpenWeatherMap, bạn cần đăng ký  tài khoản miễn phí : https://docs.thingpulse.com/how-tos/openweathermap-key/
String OPEN_WEATHER_MAP_API_KEY = “”;

Tại https://openweathermap.org/find?q= bạn tìm thành phố của bạn, sau đó bạn sẽ có một URL ví dụ https://openweathermap.org/city/2657896. Sau đó chỉnh sửa cho 2 dòng sau
String OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID = “2657896”;
String DISPLAYED_LOCATION_NAME = “Zurich”;

const String OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE = “en” //Ngôn ngữ là tiếng Anh
Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ như sau:
Arabic -> ar, Bulgarian -> bg, Catalan -> ca, Czech -> cz, German -> de, Greek -> el,
English -> en, Persian (Farsi) -> fa, Finnish -> fi, French -> fr, Galician -> gl,
Croatian -> hr, Hungarian -> hu, Italian -> it, Japanese -> ja, Korean -> kr,
Latvian -> la, Lithuanian -> lt, Macedonian -> mk, Dutch -> nl, Polish -> pl,
Portuguese -> pt, Romanian -> ro, Russian -> ru, Swedish -> se, Slovak -> sk,
Slovenian -> sl, Spanish -> es, Turkish -> tr, Ukrainian -> ua, Vietnamese -> vi,
Chinese Simplified -> zh_cn, Chinese Traditional -> zh_tw.


Thư viện:

Tham khảo: https://www.instructables.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Tổng hợp trang web liên quan thiết kế phần cứng điện tử

4 trang web tải thư viện SCH/PCB và 3D https://www.ultralibrarian.com/ https://componentsearchengine.com/ https://octopart.com/ https://www.snapeda.com/ https://componentsearchengine.com/ 2 trang tìm 3D cho thư viện của các bạn bao gồm: https://www.3dcontentcentral.com/ https://grabcad.com/library 4 trang cung cấp các...

Mạch đóng ngắt Relay sử dụng Transistor

Giới thiệu về Relay Rơ le (Relay) là một công tắc chuyển đổi hoạt động bằng điện. Dòng điện chạy qua cuộn dây của rơ...

Nạp Bootloader cho Arduino Pro Micro

Bootloader là một chương trình nhỏ được nạp sẵn vào chip vi điều khiển trên Arduino, nhờ đó bạn lập trình cho Arduino một...

Một vài lưu ý khi thiết kế sản phẩm đáp ứng EMC

Mỗi bảng mạch in (PCB) phải có thể hoạt động mà không bị gián đoạn do nhiễu từ các thiết bị khác và không...

Recent Comments