15 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Một 20, 2022
Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266 Trạm thời tiết ESP8266 với màn hình 2.8" TFT

Trạm thời tiết ESP8266 với màn hình 2.8″ TFT

Chuẩn bị linh kiện

 • Wemos D1 Mini Pro
 • 2.8″ TFT Display

Mạch Wifi ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini Pro - Nshop

2.8 Inch TFT LCD Module With TouchPad ILI9341 Drive IC 240(RGB) 320 SPI-buy at a low prices on Joom e-commerce platform

Sơ đồ kết nối

Schematic: Here

Kết nối màn hình TFT với Wemos:

TFT Display->Wemos ( ESP8266 )

 • VIN -> 3.3V
 • GND -> GND
 • CS -> D1
 • RESET -> RST
 • DC -> D2
 • SDI -> D7
 • SCK – D5
 • LED -> D8
 • SDO -> D6
 • T_CLK -> D5
 • T_CS -> D3
 • T_DIN -> D7
 • T_DO -> D6
 • T_IRQ -> D4

Code chương trình

Code: Here
esp8266-weather-station-color.ino

Trong file settings.h bạn cần sửa một số thông tin để lấy thông tin thời tiết tại vị trí của bạn:
// Setup
String WIFI_SSID = “yourssid”;
String WIFI_PASS = “yourpassw0rd”;

Lấy API KEY tại trang OpenWeatherMap, bạn cần đăng ký  tài khoản miễn phí : https://docs.thingpulse.com/how-tos/openweathermap-key/
String OPEN_WEATHER_MAP_API_KEY = “”;

Tại https://openweathermap.org/find?q= bạn tìm thành phố của bạn, sau đó bạn sẽ có một URL ví dụ https://openweathermap.org/city/2657896. Sau đó chỉnh sửa cho 2 dòng sau
String OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID = “2657896”;
String DISPLAYED_LOCATION_NAME = “Zurich”;

const String OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE = “en” //Ngôn ngữ là tiếng Anh
Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ như sau:
Arabic -> ar, Bulgarian -> bg, Catalan -> ca, Czech -> cz, German -> de, Greek -> el,
English -> en, Persian (Farsi) -> fa, Finnish -> fi, French -> fr, Galician -> gl,
Croatian -> hr, Hungarian -> hu, Italian -> it, Japanese -> ja, Korean -> kr,
Latvian -> la, Lithuanian -> lt, Macedonian -> mk, Dutch -> nl, Polish -> pl,
Portuguese -> pt, Romanian -> ro, Russian -> ru, Swedish -> se, Slovak -> sk,
Slovenian -> sl, Spanish -> es, Turkish -> tr, Ukrainian -> ua, Vietnamese -> vi,
Chinese Simplified -> zh_cn, Chinese Traditional -> zh_tw.


Thư viện:

Tham khảo: https://www.instructables.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

9 yếu tố dẫn đến các vấn đề toàn vẹn tín hiệu trong PCB

Tránh các vấn đề về tính toàn vẹn của tín hiệu trong PCB là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp đối với các...

Ground Bounce trong thiết kế PCB

Làm thế nào để giảm thiểu tình trạng Ground Bounce trong PCB? Ground bounce là một nguồn gây ra nhiễu trong một cụm PCB. Điều quan trọng...

Tài liệu lập trình nhúng cơ bản với ARM Cortex-M4

Tài liệu lập trình STM42F4 tiếng Việt, bao gồm 9 chương: CHƯƠNG 1.      TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC ARM  VÀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN...

Crosstalk trên PCB là gì?

“Nhiễu xuyên âm” nói chung: là bất kỳ hiện tượng nào mà tín hiệu được truyền trên một mạch hoặc một kênh của hệ...

Recent Comments