36.1 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266 Trạm thời tiết ESP8266 với màn hình 2.8" TFT

Trạm thời tiết ESP8266 với màn hình 2.8″ TFT

Chuẩn bị linh kiện

 • Wemos D1 Mini Pro
 • 2.8″ TFT Display

Mạch Wifi ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini Pro - Nshop

2.8 Inch TFT LCD Module With TouchPad ILI9341 Drive IC 240(RGB) 320 SPI-buy at a low prices on Joom e-commerce platform

Sơ đồ kết nối

Schematic: Here

Kết nối màn hình TFT với Wemos:

TFT Display->Wemos ( ESP8266 )

 • VIN -> 3.3V
 • GND -> GND
 • CS -> D1
 • RESET -> RST
 • DC -> D2
 • SDI -> D7
 • SCK – D5
 • LED -> D8
 • SDO -> D6
 • T_CLK -> D5
 • T_CS -> D3
 • T_DIN -> D7
 • T_DO -> D6
 • T_IRQ -> D4

Code chương trình

Code: Here
esp8266-weather-station-color.ino

Trong file settings.h bạn cần sửa một số thông tin để lấy thông tin thời tiết tại vị trí của bạn:
// Setup
String WIFI_SSID = “yourssid”;
String WIFI_PASS = “yourpassw0rd”;

Lấy API KEY tại trang OpenWeatherMap, bạn cần đăng ký  tài khoản miễn phí : https://docs.thingpulse.com/how-tos/openweathermap-key/
String OPEN_WEATHER_MAP_API_KEY = “”;

Tại https://openweathermap.org/find?q= bạn tìm thành phố của bạn, sau đó bạn sẽ có một URL ví dụ https://openweathermap.org/city/2657896. Sau đó chỉnh sửa cho 2 dòng sau
String OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID = “2657896”;
String DISPLAYED_LOCATION_NAME = “Zurich”;

const String OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE = “en” //Ngôn ngữ là tiếng Anh
Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ như sau:
Arabic -> ar, Bulgarian -> bg, Catalan -> ca, Czech -> cz, German -> de, Greek -> el,
English -> en, Persian (Farsi) -> fa, Finnish -> fi, French -> fr, Galician -> gl,
Croatian -> hr, Hungarian -> hu, Italian -> it, Japanese -> ja, Korean -> kr,
Latvian -> la, Lithuanian -> lt, Macedonian -> mk, Dutch -> nl, Polish -> pl,
Portuguese -> pt, Romanian -> ro, Russian -> ru, Swedish -> se, Slovak -> sk,
Slovenian -> sl, Spanish -> es, Turkish -> tr, Ukrainian -> ua, Vietnamese -> vi,
Chinese Simplified -> zh_cn, Chinese Traditional -> zh_tw.


Thư viện:

Tham khảo: https://www.instructables.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Lựa chọn Stack-up cho PCB

Bước 1: Chọn số lượng lớp dự định ban đầu 1 hoặc 2 lớp – Đối với mạch thử nghiệm Sử dụng 1 hoặc 2 lớp...

Via và khả năng mang dòng điện trên PCB

Via bao gồm 3 thành phần: Conductive barrel: Lỗ khoan được mạ dẫn điện Pad: Phần đồng dẫn điện ở 2 đầu của một lỗ via. Antipad:...

Các vấn đề thiết kế PCB mật độ cao HDI

PCB kết nối mật độ cao (High-density interconnect HDI) thể hiện sự tiên tiến của ngành công nghiệp bảng mạch in ngày nay, do...

Ground và vấn đề thiết kế PCB

Các nhà thiết kế layout PCB luôn quan tâm đến những câu hỏi nổi bật này, như làm thế nào để lập kế hoạch...

Recent Comments