Thêm Designator cho bản vẽ Assembly trên Altium

0
1115

Assembly Drawing là bản vẽ lắp ráp phục vụ cho hàn linh kiện PCB, thể hiện vị trí của các linh kiện, kích thước cơ khí bo mạch, linh kiện được hàn/không hàn, chiều quay/vị trí chân số 1 của linh kiện, các chú ý của nhà thiết kế…

Creating the Assembly Drawing in Draftsman | Drawing Creation Using  Draftsman | Video Tutorials | Learn Altium Designer

Source: Altium

Ví dụ về bản vẽ được xuất bằng phần mềm Altium, trong bản vẽ này chứa bản vẽ Assembly, stack-up, Bomlist linh kiện, bản vẽ lỗ khoan

https://techdocs.altium.com/sites/default/files/wiki_attachments/296526/ADext-PCBDraw3.png

Source: Altium

Các bạn có thể đọc thêm tài liệu tại: Creating the Assembly Drawing in Draftsman

Các bước tạo Assembly Drawing trên Altium

Thao tác rất đơn giản,trong giao diện PCB các bạn chọn Tool=> Add Designators for Assembly Drawing.

Trong trường hợp bạn chưa tạo Layer để chứa thông tin Designator, Altium sẽ đưa ra gợi ý thêm một cặp Layer cơ khí như trong ảnh dưới đây, các bạn chọn OK.

Kết quả:

Các Designator hiện ra nhưng chưa đảm bảo thẩm mỹ, kích thước, bạn có thể thay đổi kích thước, phông chữ của các Designator.

Để chỉnh đồng loạt, các bạn sử dụng công cụ Find Similar Objects:
Bước 1:Chọn 1 Designator bất kỳ bằng cách click chột trái 1 lần lên Designator => Click chuột phải=> Chọn Find Similar Objects

(Để nhanh chóng bạn có thể dung Phím tắt Shift+F, click chuột trái 1 lần vào Designator bất kì)

Bước 2:=> Chọn Same ở dòng String => Chọn OK=> Các Designator hiện lên đồng thời

Bước 3:=> Chỉnh thuộc tính.

Kết quả sau khi chỉnh sửa:

Công cụ thêm Designator còn áp dụng được trong khi tạo thư viện PCB cho linh kiện:

Tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=Lo0THtKO4TI
https://my.altium.com/altium-designer/getting-started/creating-assembly-drawing-draftsman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here