Taper của một trace tín hiệu transmission line

0
665

Taper là đoạn trace có chiều dài L, là vùng thay đổi độ rộng width liên tục, điều này cũng đồng nghĩa trở kháng của trace thay đổi theo.
Taper của trace RF:

New design method of impedance matching networks based on tapered lines  using generalized superellipses | Semantic Scholar

Taper của trace RF và teardrop: Trong Altium, công cụ để tạo Taper là Teardrop

RF trace taper teardropSource: Altium
RF trace taper
Bài viết về thiết kế Taper, các bạn có thể tham khảo tại:
How to Use Your CAD Tools for RF Trace Taper Design
Should You Place Teardrops on Differential Pairs?
Tài liệu của ST: https://www.st.com/resource/en/application_note/an5407-optimized-rf-board-layout-for-stm32wl-series-stmicroelectronics.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here