Sưu tầm dự án phần cứng nguồn mở trên Altium

0
826

Source: Toradex

Link tất cả các board mã nguồn mở của Toradex, các bạn có thể tải tại đây:
https://developer.toradex.com/carrier-board-design/reference-designs

Ixora Carrier Board của Toradex

Hình ảnh mặt TOP của board Verdin

Tài liệu hướng dẫn layout PCB highspeed:
https://docs.toradex.com/102492-layout-design-guide.pdf

Tổng hợp các tài liệu, các bạn có thể tải tại đây:

DOWNLOAD

Source: https://developer.toradex.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here