Sơ đồ nguyên lý mạch sạc Pin dùng TP4056 TP4057

0
2508

TP4057

Mạch sạc Pin dùng TP4057:

XTAR Mc1charger mod, adjustable current | BudgetLightForum.com

TP4056

QQ20181212141516_

Mạch sạc pin Lithium-ion có bảo vệ:

charger image

Tham khảo: https://github.com/e-radionicacom/Lithium-ion-charger-with-protection—Eagle-files

Sơ đồ kết nối mạch sạc TP4056, tham khảo tại https://shop.circuitmix.com/product/tp4056-lithium-battery-charger/

5 PCs Micro USB 5V 1A 18650 TP4056 Lithium Battery Charger Module - Circuitmix

Mini Micro Type c USB 5V 1A 18650 TP4056 Lithium Battery Charger Module Charging Board With Protection Dual Functions 1A Li ion|Integrated Circuits| - AliExpress

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here