36.1 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266 Làm một trạm thời thiết All in one với ESP32

Làm một trạm thời thiết All in one với ESP32

Linh kiện ESP32 Pins
Pushbutton GPIO 33
Trimpot GPIO 32
Photoresistor (LDR) GPIO 4
DHT22 data pin GPIO 15
LED1 GPIO 27
LED2 GPIO 26
BMP180 SDA(GPIO 21); SCL(GPIO 22)
SD card module MOSI(GPIO 23); MISO(GPIO 19): CLK(GPIO 18); CS(GPIO 5)
Free GPIOs (terminal blocks) GPIO14, GPIO13, GPIO12

Linh kiện:

 • ESP32 DOIT DEVKIT V1 Board – 30 GPIOs  (read ESP32 development boards comparison)
 • 2x 5mm LED
 • 2x 330 Ohm resistor
 • 1x Pushbutton
 • 1x 10k Ohm resistor
 • 1x 10k Ohm potentiometer
 • 1x DHT22 temperature and humidity sensor
 • 1x BMP180
 • 1x MicroSD card module
 • Breadboard
 • Jumper wires

Thư viện Arduino:

Code chương trình:

DOWNLOAD

File PCB: Here

Nhớ thay thông tin Wifi của bạn tại đây:

// Replace with your network credentials
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
Tài liệu: Here
Tham khảo: https://gndtovcc.home.blog/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Lựa chọn Stack-up cho PCB

Bước 1: Chọn số lượng lớp dự định ban đầu 1 hoặc 2 lớp – Đối với mạch thử nghiệm Sử dụng 1 hoặc 2 lớp...

Via và khả năng mang dòng điện trên PCB

Via bao gồm 3 thành phần: Conductive barrel: Lỗ khoan được mạ dẫn điện Pad: Phần đồng dẫn điện ở 2 đầu của một lỗ via. Antipad:...

Các vấn đề thiết kế PCB mật độ cao HDI

PCB kết nối mật độ cao (High-density interconnect HDI) thể hiện sự tiên tiến của ngành công nghiệp bảng mạch in ngày nay, do...

Ground và vấn đề thiết kế PCB

Các nhà thiết kế layout PCB luôn quan tâm đến những câu hỏi nổi bật này, như làm thế nào để lập kế hoạch...

Recent Comments