15 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Một 20, 2022
Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266 Làm một trạm thời thiết All in one với ESP32

Làm một trạm thời thiết All in one với ESP32

Linh kiện ESP32 Pins
Pushbutton GPIO 33
Trimpot GPIO 32
Photoresistor (LDR) GPIO 4
DHT22 data pin GPIO 15
LED1 GPIO 27
LED2 GPIO 26
BMP180 SDA(GPIO 21); SCL(GPIO 22)
SD card module MOSI(GPIO 23); MISO(GPIO 19): CLK(GPIO 18); CS(GPIO 5)
Free GPIOs (terminal blocks) GPIO14, GPIO13, GPIO12

Linh kiện:

 • ESP32 DOIT DEVKIT V1 Board – 30 GPIOs  (read ESP32 development boards comparison)
 • 2x 5mm LED
 • 2x 330 Ohm resistor
 • 1x Pushbutton
 • 1x 10k Ohm resistor
 • 1x 10k Ohm potentiometer
 • 1x DHT22 temperature and humidity sensor
 • 1x BMP180
 • 1x MicroSD card module
 • Breadboard
 • Jumper wires

Thư viện Arduino:

Code chương trình:

DOWNLOAD

File PCB: Here

Nhớ thay thông tin Wifi của bạn tại đây:

// Replace with your network credentials
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
Tài liệu: Here
Tham khảo: https://gndtovcc.home.blog/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

9 yếu tố dẫn đến các vấn đề toàn vẹn tín hiệu trong PCB

Tránh các vấn đề về tính toàn vẹn của tín hiệu trong PCB là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp đối với các...

Ground Bounce trong thiết kế PCB

Làm thế nào để giảm thiểu tình trạng Ground Bounce trong PCB? Ground bounce là một nguồn gây ra nhiễu trong một cụm PCB. Điều quan trọng...

Tài liệu lập trình nhúng cơ bản với ARM Cortex-M4

Tài liệu lập trình STM42F4 tiếng Việt, bao gồm 9 chương: CHƯƠNG 1.      TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC ARM  VÀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN...

Crosstalk trên PCB là gì?

“Nhiễu xuyên âm” nói chung: là bất kỳ hiện tượng nào mà tín hiệu được truyền trên một mạch hoặc một kênh của hệ...

Recent Comments