20.1 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Mười 18, 2021
Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266 Làm một trạm thời thiết All in one với ESP32

Làm một trạm thời thiết All in one với ESP32

Linh kiện ESP32 Pins
Pushbutton GPIO 33
Trimpot GPIO 32
Photoresistor (LDR) GPIO 4
DHT22 data pin GPIO 15
LED1 GPIO 27
LED2 GPIO 26
BMP180 SDA(GPIO 21); SCL(GPIO 22)
SD card module MOSI(GPIO 23); MISO(GPIO 19): CLK(GPIO 18); CS(GPIO 5)
Free GPIOs (terminal blocks) GPIO14, GPIO13, GPIO12

Linh kiện:

 • ESP32 DOIT DEVKIT V1 Board – 30 GPIOs  (read ESP32 development boards comparison)
 • 2x 5mm LED
 • 2x 330 Ohm resistor
 • 1x Pushbutton
 • 1x 10k Ohm resistor
 • 1x 10k Ohm potentiometer
 • 1x DHT22 temperature and humidity sensor
 • 1x BMP180
 • 1x MicroSD card module
 • Breadboard
 • Jumper wires

Thư viện Arduino:

Code chương trình:

DOWNLOAD

File PCB: Here

Nhớ thay thông tin Wifi của bạn tại đây:

// Replace with your network credentials
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
Tài liệu: Here
Tham khảo: https://gndtovcc.home.blog/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Tổng hợp trang web liên quan thiết kế phần cứng điện tử

4 trang web tải thư viện SCH/PCB và 3D https://www.ultralibrarian.com/ https://componentsearchengine.com/ https://octopart.com/ https://www.snapeda.com/ https://componentsearchengine.com/ 2 trang tìm 3D cho thư viện của các bạn bao gồm: https://www.3dcontentcentral.com/ https://grabcad.com/library 4 trang cung cấp các...

Mạch đóng ngắt Relay sử dụng Transistor

Giới thiệu về Relay Rơ le (Relay) là một công tắc chuyển đổi hoạt động bằng điện. Dòng điện chạy qua cuộn dây của rơ...

Nạp Bootloader cho Arduino Pro Micro

Bootloader là một chương trình nhỏ được nạp sẵn vào chip vi điều khiển trên Arduino, nhờ đó bạn lập trình cho Arduino một...

Một vài lưu ý khi thiết kế sản phẩm đáp ứng EMC

Mỗi bảng mạch in (PCB) phải có thể hoạt động mà không bị gián đoạn do nhiễu từ các thiết bị khác và không...

Recent Comments