20 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Hai 7, 2023

THIẾT KẾ PHẦN CỨNG - NHẬN THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ CHO SẢN PHẨM PHẦN CỨNG SỐ, IOT, CÔNG NGHIỆP,...

Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ARDUINO Làm bộ đếm thời gian đóng mở Relay với Arduino

Làm bộ đếm thời gian đóng mở Relay với Arduino

Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng hàm millis() để tạo bộ đếm thời gian ngược. Chúng ta có thể cài đặt thời gian chạy theo yêu cầu, sau đó Arduino sẽ đếm ngược về 0 giây, nhờ đó có thể bật tắt thiết bị qua Relay.

Hàm thời gian millis()

millis() có nhiệm vụ trả về một số – là thời gian (tính theo mili giây) kể từ lúc mạch Arduino bắt đầu chương trình của bạn. Nó sẽ tràn số và quay số 0 (sau đó tiếp tục tăng) sau 50 ngày.

Trả về:

Một số nguyên kiểu unsigned long là thời gian kể từ lúc thương trình Arduino được khởi động.

Sơ đồ kết nối của bộ đếm thời gian dùng Arduino

LCD16x02 giao tiếp 4 dây Data với Arduino Nano
4 nút nhấn: SET, OK, UP, DOWN
Module Relay 5V
Arduino Nano
Buzzer

Code chương trình

Các thư viện cần thêm vào chương trình

#include <LiquidCrystal.h>
#include "Countimer.h"
#include <EEPROM.h>

Thư viện Countimer.h và code toàn bộ chương trình bạn tải tại đây:

Kết quả

Tham khảo: https://www.prateeks.in/

Project khác tương tự

TẢI XUỐNG TÀI LIỆU, CODE:

Phiên bản dùng LCD16x02 I2C

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chia sẻ PCB KIT ESP32

Mạch nguyên lý schemaic: Download toàn bộ project phần mềm Altium: DOWNLOAD Một vài hình ảnh thiết kế trên Altium:

Chia sẻ PCB Ethernet Gigabit Switch 5 Port

Mạch nguyên lý Schematic: DOWNLOAD ALTIUM PROJECT Một số hình ảnh 3D và 2D của mạch: Lớp TOP: Lớp 2: Lớp 3:Lớp Bottom:

Chia sẻ PCB mạch Hub USB2.0 dùng FE1.1S

DOWNLOAD PROJECT (ALTIUM) Mạch thiết kế trên phần mềm Altium, 2 lớp, dùng cho mục đích thử nghiệm.

Chia sẻ PCB nguồn công nghiệp VRB2405YMD-20WR3

Công suất đầu ra 20 Vin (VDC) 18~36 Vout (VDC) 5 Số đầu ra 1 Điện áp cách ly 1500     DOWNLOAD  

Recent Comments