Hướng dẫn cài đặt MPLAB X IDE 3.40 và XC16 cho PIC/DsPIC

0
6426

MPLAB X IDE là một chương trình phần mềm được sử dụng để phát triển các ứng dụng cho vi điều khiển MicroChip và bộ điều khiển tín hiệu số của hãng. Công cụ phát triển này được gọi là Môi trường phát triển tích hợp, hay IDE, bởi vì nó cung cấp một môi trường tích hợp duy nhất để phát triển code cho các bộ vi điều khiển nhúng.

Bằng cách sử dụng MPLAB X IDE, tất cả các chức năng được tích hợp, cho phép các kỹ sư tập trung hoàn thành ứng dụng mà không bị gián đoạn các công cụ riêng biệt và các chế độ hoạt động khác nhau.

Hướng dẫn cài đặt MPLAB X IDE

Bước 1: Tại địa chỉ Microchip, bạn tiến hành tải file cài đặt tương ứng với hệ điều hành mà máy bạn đang sử dụng (Windows, MacOS, hay Linux). Trong bài viết này tôi chọn hệ điều hành Windows với bộ cài tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1aQV3mucwlGNKA9w8SgjqxT5qQF6bmWO8?usp=sharing

Sau khi đã tải về, bạn tìm đến thư mục chứa tập tin vừa tải về đó và tiến hành các bước tiếp theo.

Bước 2: Bạn tiến hành chạy file cài đặt MPLABX-vX.XX-windows-installer.exe với quyền Admin. Một giao diện cài đặt sẽ hiện ra, bạn bấm Next để tiếp tục cài đặt.

Bước 3: Tại cửa sổ “License Agreement”, bạn nhấp chọn “I accept the agreement” (Tôi chấp nhận thỏa thuận).

Chấp nhận thỏa thuận

Sau đó, click Next.

Bước 4: Chọn thư mục cài đặt. 

Theo mặc định, MPLAB X IDE sẽ được cài đặt tại: C:\ProgramFiles(x86)\Microchip\MPLABX

Nếu bạn muốn cài đặt trong một thư mục khác, hãy nhấp vào biểu tượng thư mục ở bên phải của cửa sổ và chọn vị trí cài đặt mong muốn.

Sau đó, click Next.

Bước 5: Chọn chương trình cài đặt

Nếu bạn chỉ muốn cài đặt MPLAB X IDE (Môi trường phát triển tích hợp) hoặc MPLAB X IPE (Môi trường lập trình tích hợp), hãy chọn / bỏ chọn các hộp thích hợp.

Bạn nên cài đặt cả hai chương trình.

Chọn chương trình

Sau đó, click Next.

Bước 6: Sẵn sàng cài đặt 

Sau đó, click Next.

Bước 6: Kết thúc cài đặt: Chọn Finish

Cài đặt trình biên dịch XC16

Bước 1: Chạy file xc16-v1.26-full-install-windows-installer với quyển Admin

Bước 2: Chọn Next để bắt đầu cài đặt

Bước 3: Chọn I accept the agreement và ấn Next

Bước 4: Trong cửa sổ License Type, chọn Free => Chọn next

Bước 5: Chọn Next

Bước 6: Bạn có thể tick chọn cả 2 ô trong Complier Setting hoặc chỉ cần tick chọn ô thứ nhất. Chọn Next để tiếp tục cài đặt.

Bước 7:Chọn Next=> Next

Bước 8: Chọn Next

Bước 9: Chọn Finish

Cài đặt thư viện cho PIC/DsPIC

Bước 1: Chạy file peripheral-libraries-for-pic24-and-dspic-v2.00-windows-installer với quyền Admin

Bước 3: Chọn Next

Bước 3: Chọn I accept the agreement => Chọn Next

Bước 5: Chọn đường dẫn đến thư mục C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.26 => Chọn Next=> chọn Next

Bước 6: Chờ cài đặt xong thì chọn Finish.

Như vậy chúng ta đã cài đặt xong IDE MPLAB X, trình biên dịch XC16 cho PIC24, DsPIC và thư viện cho chúng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here