Giáo trình Vi xử lý PIC16F887 – Nguyễn Đình Phú

0
4235
Các chương cụ thể trong giáo trình như sau:
Chương 1: Đặc tính, cấu trúc, chức năng các port
Chương 2: Tổ chức bộ nhớ, thanh ghi
Chương 3: Lệnh hợp ngữ
Chương 4: Ngôn ngữ lập trình C
Chương 5: Giao tiếp LED, LCD, phím đơn, phím ma trận
Chương 6: Timer – Counter
Chương 7: Chuyển đổi tính hiệu tương tự sang số
Chương 8: Ngắt
Chương 9: Truyền dữ liệu UART
Chương 10: Điều chế độ rộng xung – PWM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here