Giáo trình điện tử công suất cho sinh viên kỹ thuật

0
2194

Trường: Trường Đại học SPKT Hưng Yên
Tác giả: Nguyễn Đình Hùng

DOWNLOAD

Thông tin chung về ebook

Tên tài liệu: Giáo trình Điện tử công suất

Tác giả: Ths. Nguyễn Đình Hùng

Số trang: 225

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Format: PDF

Thể loại: Điện tử công suất

Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất
1.1. Nhiệm vụ của điện tử công suất
1.2. Các phần tử bán dẫn công suất và các tham số
1.2.1. Diode công suất
1.2.2. Transitor BJT công suất
1.2.3. MOSFET
1.2.4. IGBT
1.2.5. Thyristor
1.2.6. GTO
1.2.7. Triac
1.2.8. IGTC, MCT, MTO, ETO
1.2.9. Khả năng làm việc của các phần tử bán dẫn công suất
1.3. Bài tập ứng dụng
Chương 2: Chỉnh lưu không và có điều khiển
2.1. Khái niệm, phân loại mạch chỉnh lưu và luật đóng mở van
2.2. Các mạch chỉnh lưu không điều khiển
2.2.1. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ không điều khiển
2.2.2. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ không điều khiển
2.2.3. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển
2.2.4. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển
2.2.5. Mạch chỉnh lưu hình cầu ba pha không điều khiển
2.3. Các mạch chỉnh lưu có điều khiển
2.3.1. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ có điều khiển
2.3.2 .Mạch chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ có điều khiển
2.3.3. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha có điều khiển
2.3.4. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha có điều khiển
2.3.5. Mạch chỉnh lưu hình cầu ba pha có điều khiển
2.4. Các mạch chỉnh lưu bán điều khiển

2.4.1. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha bán điều khiển đối xứng
2.4.2. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha bán điều khiển không đối xứng
2.4.3. Mạch chỉnh lưu hình cầu ba pha bán điều khiển
2.5. Bài tập ứng dụng
Chương 3: Biến đổi điện áp xoay chiều
3.1. Giới thiệu chung bộ biến đổi điện áp xoay chiều
3.2. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha
3.2.1. Một số sơ đồ biến đổi điện áp xoay chiều một pha
3.2.2. Mạch điều áp xoay chiều một pha
3.3. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha
3.4. Bài tập ứng dụng
Chƣơng 4: Biến đổi điện áp một chiều
4.1. Khái quát chung, luật điều khiển, phân loại các mạch xung áp
4.2. Mạch xung áp nối tiếp
4.3. Mạch xung áp song song
4.4. Mạch xung áp đảo dòng
4.5. Mạch xung áp kép loại B (loại B kép)
4.6. Bài tập ứng dụng
Chương 5: Nghịch lƣu và biến tần
5.1. Nghịch lưu
5.1.1. Khái niệm và phân loại sơ đồ nghịch lưu
5.1.2. Các sơ đồ nghịch lưu độc lập nguồn dòng một pha và ba pha
5.1.3. Các sơ đồ nghịch lưu độc lập nguồn áp một pha và ba pha
5.2. Biến tần
5.2.1. Khái niệm và phân loại biến tần
5.2.2. Thiết bị biến tần trực tiếp 1 pha và ba pha
5.2.3. Thiết bị biến tần gián tiếp 1 pha và ba pha
5.10. Bài tập ứng dụng
Chương 6: Điều khiển thiết bị biến đổi
6.1. Yêu cầu, đặc điểm mạch điều khiển điện tử cống suất
6.2. Các nguyên tắc điều khiển thiết bị biến đổi

6.2.1. Nguyên tắc điều khiển thẳng đứng tuyến tính
6.2.2. Nguyên tắc điều khiển thẳng đứng arccos
6.3. Các khâu trong bộ điều khiển biến đổi phụ thuộc
6.3.1. Khâu đồng bộ tín hiệu điều khiển
6.3.2. Khâu tạo xung răng cưa dồng bộ
6.3.3. Khâu so sánh và tạo xung điều khiển
6.3.4. Khâu khuếch đại xung
6.4. Các khâu trong bộ điều khiển biến đổi độc lập
6.4.1. Khâu tạo tín hiệu dao động
6.4.2. Khâu tạo xung răng cưa
6.4.3. Khâu so sánh và tạo xung điều khiển
6.4.4. Khâu khuếch đại xung
6.5. Một số mạch điều khiển điền hình
6.5. Bài tập ứng dụng
Chương 7: Bảo vệ thiết bị biến đổi
7.1. Ngắn mạch và bảo vệ ngắn mạch
7.2. Quá điện áp và bảo vệ quá điện áp
7.3. Hao tổn công suất và làm mát thiết bị biến đổi
7.3.1. Hao tổn công suất trong thiết bị biến đổi
7.3.2. Làm mát các phần tử bán dẫn
7.4. Tính chọn van công suất trong các bộ biến đổi
7.5. Bài tập ứng dụng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here