20 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Hai 7, 2023

THIẾT KẾ PHẦN CỨNG - NHẬN THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ CHO SẢN PHẨM PHẦN CỨNG SỐ, IOT, CÔNG NGHIỆP,...

Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ARDUINO Đọc nhiều phím bấm với Arduino

Đọc nhiều phím bấm với Arduino

Dùng cơ chế ngắt

Ví dụ dưới đây dùng ngắt cạnh xuống/sườn xuống tại chân D2 của Arduino Uno. Khi có 1 phím được nhấn thì nhảy vào chương trình phục vụ ngắt, kiểm tra phím nào được nhấn thông qua hàm digitalRead(pin).

Code:

int interruptPin=2;//xem thêm tại http://arduino.vn/reference/attachinterrupt

//Trên Uno bạn chỉ có thể dùng chân số 2 và số 3 với chức năng ngắt

 void setup()

 {

 ​pinMode(8, INPUT);

 ​pinMode(10, INPUT);

 ​pinMode(12, INPUT)

 ​pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP)

 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, FALLING)

 }

 //hàm ngắt

 void blink()

 { delay(30); //chống hiện tượng dội cho tất cả nút đang nhấn

//đọc giá trị từng chân xem chân nào nhấn.

bt1= digitalRead(8);

bt2= digitalRead(10);

bt1= digitalRead(12);

}

void loop() {}

Lưu ý: Các chân ngắt của các board Aruino như sau

Dùng chân Analog

Nguyên lý chung: Khi phím được nhấn chân Analog sẽ đọc được giá trị Analog khác nhau, dẫn đến nhận biết được phím nào đang được nhấn.

Ví dụ 1

Thư viện:

DOWNLOAD

Code cấu hình giá trị của từng phím:

DOWNLOAD

Code test full:

DOWNLOAD

Ví dụ 2:

Thư viện khác hỗ trợ nhiều nút nhấn:

DOWNLOAD

Nguồn: Arduino.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chia sẻ PCB KIT ESP32

Mạch nguyên lý schemaic: Download toàn bộ project phần mềm Altium: DOWNLOAD Một vài hình ảnh thiết kế trên Altium:

Chia sẻ PCB Ethernet Gigabit Switch 5 Port

Mạch nguyên lý Schematic: DOWNLOAD ALTIUM PROJECT Một số hình ảnh 3D và 2D của mạch: Lớp TOP: Lớp 2: Lớp 3:Lớp Bottom:

Chia sẻ PCB mạch Hub USB2.0 dùng FE1.1S

DOWNLOAD PROJECT (ALTIUM) Mạch thiết kế trên phần mềm Altium, 2 lớp, dùng cho mục đích thử nghiệm.

Chia sẻ PCB nguồn công nghiệp VRB2405YMD-20WR3

Công suất đầu ra 20 Vin (VDC) 18~36 Vout (VDC) 5 Số đầu ra 1 Điện áp cách ly 1500     DOWNLOAD  

Recent Comments