Crosstalk trên PCB là gì?

0
1940

“Nhiễu xuyên âm” nói chung: là bất kỳ hiện tượng nào mà tín hiệu được truyền trên một mạch hoặc một kênh của hệ thống truyền dẫn tạo ra hiệu ứng không mong muốn trong mạch hoặc kênh khác.

Handle Crosstalk in High-Speed PCB Design | Sierra Circuits

Visualizing Crosstalk in PCBs - In Compliance Magazine

Trong mạch điện tử:
Nếu hai đường dây dẫn riêng biệt, thì tín hiệu điện và nhiễu sẽ không truyền giữa chúng.
Nếu hai đường dây song song gần cạnh nhau, hiện tượng nhiễu xảy ra do điện dung ký sinh, điện cảm lẫn nhau tồn tại giữa hai đường.
Hai đường dây song song gần cạnh nhau, mang tín hiệu khác nhau, dòng điện trong chúng sẽ tạo ra từ trường, từ trường 2 dây chồng chất lên nhau và nhiễu cho nhau.
What is Crosstalk? | Basic Knowledge | ROHM TECH WEB: Technical Information  Site of Power Supply Design
Crosstalk là một khớp nối điện từ không chủ ý giữa các dây dẫn (trace) trên PCB (mặc dù chúng không tiếp xúc vật lý với nhau). 
Tồn tại điện trường và từ trường xung quanh 2 dây dẫn song song. Ảnh Protoexpress
Crosstalk = Capacitive coupling + Inductive coupling
Capacitive coupling: Nguyên nhân là do điện trường giữa đường tín hiệu và
đường gây nhiễu, điện trường này có thể được thể hiện qua tụ ký sinh giữa đường
tín hiệu và nhiễu.
Inductive coupling: Nguyên nhân là do từ trường giữa đường gây nhiễu và đường
tín hiệu. Loại nhiễu này khá phổ biến trong các mạch có tần số cao, hoặc cộng
hưởng. Nó có thể được thể hiện qua độ từ cảm giữa 2 đường tín hiệu.
minimisation of crosstalk in VLSI routing
Các cách giảm crosstalk:
Luật đi dây 3W
Getting EMC design right – First time, Part 7: Crosstalk - EDN
Top 10 Tips for High Speed PCB Design | EAGLE | Blog
Sử dụng trace bảo vệ “Guard” – nối GND ở giữa
Getting EMC design right – First time, Part 7: Crosstalk - EDN
Addressing EMC Preemptively in Ethernet Connected Devices | Macnica Europe  GmbH
Layout trực giao tín hiệu ở 2 lớp liền kề có thể giảm ghép nối điện dung và ghép nối điện cảm
Top PCB Design Guidelines for New Designers – Upverter Blog
Three special routing skills of PCB layo | ALLPCB
Ví dụ layout cho đường nguồn
Points to be Noted: Crosstalk and Noise from GND Lines | Basic Knowledge |  ROHM TECH WEB: Technical Information Site of Power Supply Design
Sử dụng quá nhiều via cũng gây ra crosstalk và stub tín hiệu, cần hạn chế sử dụng via. Trong trường hợp đặc biệt nhà sản xuất PCB sử dụng kỹ thuật backdrill để loại bỏ stub của via. Khii dùng via để chuyển lớp tín hiệu nên thêmvia GND để tạo đường trở về ngắn nhất có thể.
Mutual Capacitance Mutual capacitance Cm and inductance Lm are... |  Download Scientific Diagram
Via Inductance
Back Drilling --- A special craftsmanship of control depth drilling -  Technology - PCBway
Kỹ thuật Backdrill
Backdrilling in PCB Manufacturing
Nếu có thể sử dụng các plane GND.
Best layer stack strategy for a 6 layer PCB with mostly SMD components -  Electrical Engineering Stack Exchange
Ngoài ra, chúng ta nên đi dây ngắn nhất có thể để hạn chế các tác nhân gây ảnh hưởng đến tín hiệu. Đặc biệt là các tín hiệu tốc độ cao, cần giữ khoảng cách giữa các trace. Đối với tín hiệu tốc độ cao, tín hiệu kiểu Differential Pair cũng là một cách để giảm crosstalk.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here