20 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Hai 7, 2023

THIẾT KẾ PHẦN CỨNG - NHẬN THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ CHO SẢN PHẨM PHẦN CỨNG SỐ, IOT, CÔNG NGHIỆP,...

Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ARDUINO Chế tạo keyboard không dây với Arduino Pro Micro HID

Chế tạo keyboard không dây với Arduino Pro Micro HID

Giới thiệu về lệnh của thư viện Keyboard.h

Link thư viện: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/keyboard/

Một số hàm:

Keyboard.begin()
Keyboard.end()
Keyboard.press()
Keyboard.print()
Keyboard.println()
Keyboard.release()
Keyboard.releaseAll()
Keyboard.write()

Thư viện này chỉ sử dụng cho những board hỗ trợ HID USB như Lenardo hay Pro Micro.

  • Keyboard.write(char): Lệnh này gửi ký tự đến cổng USB theo bảng mã ASCII…VD: Keyboard.write(‘z’), thì máy tính sẽ nhận được ký tự ‘z’ từ keyboard…Lưu ý phải có ngoặc ” bao quanh cái ký tự cần gửi
  • Keyboard.print(string): Lệnh này cho phép keyboard gửi 1 chuỗi ký tự đến máy tính…VD: Keyboard.print(“Cộng đồng Arduino Việt Nam”)…Sau khi gửi lệnh này, máy tính sẽ nhận được chuỗi “Cộng đồng Arduino Việt Nam”.
  • Keyboard.println(string): Cũng giống như Keyboard.print()….nhưng sau khi gửi lệnh, máy tính sẽ nhận thêm phím [ENTER] khi kết thúc chuỗi
  • Keyboard.press(byte): Lệnh này cho phép gửi tín hiệu của nhấn các phím tương ứng như: Alt, Ctrl,…
  • Keyboard.release(byte): Sau khi thực hiện lệnh này, thì sẽ hủy nhấn phím (tức là không giữ cái phím đấy nữa)

Ví dụ 1:Remote for PC Youtube and Netflix

Toàn bộ tài liệu, hướng dẫn tại https://www.instructables.com/Remote-for-PC-Youtube-and-Netflix/

Ví dụ 2: Arduino Custom Wireless Keyboard

Code: https://github.com/ProjectsWithRed/wireless_keyboard

Transmitter

Receiver

Ví dụ 3: Pro Trinket USB Keyboard

HaD.io project page

Link dự án: https://github.com/stefan-lochbrunner/Pro-Trinket-USB-Keyboard

keyboard

Các nguồn tham khảo khác

Kit-Arduino-Pro-Micro-USB-Keyboard-9023 : https://github.com/CyberCityCircuits/Kit-Arduino-Pro-Micro-USB-Keyboard-9023

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chia sẻ PCB KIT ESP32

Mạch nguyên lý schemaic: Download toàn bộ project phần mềm Altium: DOWNLOAD Một vài hình ảnh thiết kế trên Altium:

Chia sẻ PCB Ethernet Gigabit Switch 5 Port

Mạch nguyên lý Schematic: DOWNLOAD ALTIUM PROJECT Một số hình ảnh 3D và 2D của mạch: Lớp TOP: Lớp 2: Lớp 3:Lớp Bottom:

Chia sẻ PCB mạch Hub USB2.0 dùng FE1.1S

DOWNLOAD PROJECT (ALTIUM) Mạch thiết kế trên phần mềm Altium, 2 lớp, dùng cho mục đích thử nghiệm.

Chia sẻ PCB nguồn công nghiệp VRB2405YMD-20WR3

Công suất đầu ra 20 Vin (VDC) 18~36 Vout (VDC) 5 Số đầu ra 1 Điện áp cách ly 1500     DOWNLOAD  

Recent Comments