21 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Mười 18, 2021
Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN

LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN

Trạm thời tiết ESP8266 với màn hình 2.8″ TFT

0
Chuẩn bị linh kiện Wemos D1 Mini Pro 2.8" TFT Display Sơ đồ kết nối Schematic: Here Kết nối màn hình TFT với Wemos: TFT Display->Wemos ( ESP8266...

ESP8266 với nguồn cách ly Hi-Link HLK-PM03

0
HLK-PM03 Chuyển Đổi AC-DC 220-3.3V 3W Hi-Link Tính năng Nguồn chuyển đổi cách ly chuẩn công nghiệp Điện áp ngõ vào: 100-240 VAC 50/60HZ Điện...

Làm một trạm thời thiết All in one với ESP32

0
Linh kiện ESP32 Pins Pushbutton GPIO 33 Trimpot GPIO 32 Photoresistor (LDR) GPIO 4 DHT22 data pin GPIO 15 LED1 GPIO 27 LED2 GPIO 26 BMP180 SDA(GPIO 21); SCL(GPIO 22) SD card module MOSI(GPIO 23); MISO(GPIO 19): CLK(GPIO 18); CS(GPIO 5) Free...

ESP8266 và ứng dụng Webserver với DS18B20, PIR và Quang trở LDR

0
Code chương trình: DOWNLOAD Tài liệu: DOWNLOAD

Giao tiếp RS485 giữa hai Arduino

0
MAX485 Mạch Chuyển Đổi TTL To RS485 MAX485 là một mạch chuyển đổi TTL To RS485 chuyển đổi tín hiệu TTL sang RS485 cho phạm vi...

Điều khiển Triac dimmer với Bluetooth

0
DOWNLOAD CODE & APP Tham khảo: Electronoobs

ESP8266 NodeMCU với DS3231 RTC và Nokia 5110 LCD

0
Kết nối: Nokia 5110 LCD với NodeMCU board: RST (reset) - D0 (ESP8266EX GPIO16), CE (chip enable) - D1 (ESP8266EX GPIO5), DC (data/command) - D2 (ESP8266EX GPIO4) DIN (data...

Chế tạo keyboard không dây với Arduino Pro Micro HID

0
Giới thiệu về lệnh của thư viện Keyboard.h Link thư viện: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/keyboard/ Một số hàm: Keyboard.begin() Keyboard.end() Keyboard.press() Keyboard.print() Keyboard.println() Keyboard.release() Keyboard.releaseAll() Keyboard.write() Thư viện này chỉ sử dụng cho những board hỗ trợ HID...

Đo lưu lượng nước với cảm biến YF-S401

0
Cảm biến lưu lượng nước máy pha chế Sea YF-S401 là loại cảm biến có độ chính xác cao, có tiết diện ống vào và ra chỉ...

Đo lưu lượng nước với cảm biến YF-S201

0
CODE: /* Arduino Water flow meter YF- S201 Hall Effect Water Flow Sensor Water Flow Sensor output processed to read in litres/hour */ volatile int flow_frequency; // Measures flow...

Lập trình Loadcell 50KG

0
Chuẩn bị lặp đặt Loadcell Kết nối dây Loadcell Kết nối Load Cells, HX711 với Arduino Uno Thêm thư viện HX711 Thư viện cho HX711: https://github.com/bogde/HX711 Thêm thư viện...

Sưu tầm Arduino với FreeRTOS đọc nhiều cảm biến

0
Source: https://github.com/Dentrax/ArduRMMMQ Plugin: https://github.com/Dentrax/MMM-ArduPort/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=XVS2n29XugQ DOWNLOAD Sample code: DOWNLOAD Nguồn: Furkan Türkal
- Advertisement -

APLICATIONS

Tài liệu học tập vi điều khiển ứng dụng trong đo...

0
DOWNLOAD Nội dung giáo trình trình bày các kiến thức cơ bản của vi điều khiển. Do có nhiều họ vi điều khiển khác nhau,...

HOT NEWS