Các website tính thông số trở kháng tín hiệu PCB

0
981

Hai mô hình phổ biến cho tín hiệu tốc độ cao

Mô hình Microchip
Trace Geometry of Microstrips
Trace Geometry of Microstrips
Mô hình Stripline
Trace Geometry of Striplines
Trace Geometry of Striplines

Một vài thông số mẫu tham khảo 

layer stack-up
Stack-Up 4 lớp
six layer stack-up example
Stack-Up 6 lớp
eight layer stack-up example
Stack-Up 8 lớp
Thông thường trở kháng của tín hiệu differential pair nhỏ hơn 2 lần so với Single End. Sai số trở kháng trong sản xuất PCB thường vào khoảng 10-15%.trance impedance formula

Các trang web hỗ trợ tính toán trở kháng

Tính trở kháng của tín hiệu Microstrip, Stripline:
Microstrip-Impedance.png

Microstrip & Stripline calculator phát triển bởi Jean Nicolle
Download trực tiếp file here

Online PCB impedance calculator tại
http://www.skottanselektronik.com/

Tác giả còn phát triển các công cụ tính track maximum current calculatorcrosstalk calculator  thermal via calculator.

Mộ công cụ miễn phí nữa là Saturn PCB Design Toolkit:
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm

Tham khảo: https://welldoneblog.fedevel.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here