Các phím tắt trong Altium

0
1747

Phím tắt altium trong thiết kế mạch nguyên lý schematic

– X: Quay linh kiện theo trục X ( đối xứng qua trục X ).

– Y:  Quay linh kiện theo trục Y ( đối xứng qua trục Y ).

– Space: Xoay linh kiện 90 độ.

– Space + shift: Xoay linh kiện 45 độ.

– Ctrl + Click: Di chuyển linh kiện đi cùng với dây.

– Shift + Ctrl + C: Clear mọi áp dụng trên SCH.

– Ctrl + Click: Di chuyển đi cùng linh kiện đi cùng với dây.

– Alt +  Click: Highlight những nét có cùng tên. Làm mờ toàn bộ phần còn lại của bản vẽ schematic.

– Shift + Left Click: Copy linh kiện có nghĩa là các bạn giữ shift và ấn chuột trái rồi kéo.

– Shift + click va kéo : Kéo linh kiện ra.

– Ctrl + shift + L: Căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng dọc.

– Ctrl+Shift+T (hoặc A T): Căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng ngang.

– Ctrl+Shift+H (hoặc A H): Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng ngang.

– Ctrl+Shift+V (hoặc A V): Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng dọc.

– Ctrl + M: Đo khoảng cách.

– C C: Kiểm tra lỗi kết nối. Biên dịch project – Kiểm tra các lỗi kết nối, port.

– DB: Lấy linh kiện trong thư viện.

– DO: Thay đổi thông số bản vẽ.

– DU: Update nguyên lý sang mạch in.

– JC: Nhảy đến linh kiện.

– PB: Vẽ đường bus.

– PN: Đặt tên cho đường dây.

– PO: Lấy GND ( đất ).

– PT: Thêm text.

– PW: Để đi dây nối chân linh kiện.

– PVN: Đánh dấu chân không dùng.

– TA: Mở cửa sổ quản lý đặt tên cho linh kiện.

– TN: Đặt tên tự động cho linh kiện. Altium 18 thì chuyển sang T-A-U hoặc T-A-N 

– TS: Tìm linh kiện bên mạch in.

– TW: Tạo linh kiện mới.

– TAB: Thay đổi thông số của mạch.

– VD: Đưa bản vẽ vừa trong khung hình.

Phím tắt altium thiết kế mạch in PCB

– Q: chuyển đơn vị mil thành mm và ngược lại.

– PT: Đi dây bằng tay.

– PL: Định dạng lại kích thước mạch in nhấn rồi vào lớp keep out layer để vẽ đường viền sau đó bôi đen toàn mạch rồi nhấn DSD.

– PM: Kéo nhiều dây 1 lúc (MultiRoute) (bằng cách: nhấn Shift để chọn nhiều Pad, sau đó nhấn P M rồi đi dây như bình thường. Trong khi MultiRoute, bạn có thể nhấn Tab để điều chỉnh khoảng cách tương đối giữa các dây với nhau).

– PG: Phủ đồng

– PV: Lấy lỗ via.

– PR: Vẽ mạch to, khoảng cách giữa các đường mạch nhỏ.

– PDD: Hiển thị thong tin kích thước PCB.

– AA: Đi dây tự động.

– TUA: Xóa tất cả các đường mạch đã chạy.

– TUN: Xóa các đường dây cùng tên.

– TDR: Kiểm tra xem đã kết nối hết dây chưa sau khi hoàn thành đi dây bằng tay.

– TE: Bo tròn đường dây gần chân linh kiện (Tear – drop).

– TM: Xóa lỗi hiển thị trên màn hình.

– DK: Chọn lớp vẽ.

– DR: Để chỉnh các thông số trong mạch như độ rộng của đường dây.

– DO: Chỉnh thông số mạch nếu bạn lhoong muốn các ô vuông làm ảnh hưởng đến việc vẽ mạch thì chuyển line thành dots.

– DTA: Hiển thị tất cả các lớp.

– DTS: Chỉ hiện thị lớp TOP + Bottom + Multi..

– CK: Mở cửa sổ chỉnh sửa đường dẫn linh kiện.

– RB: Hiển thị thông tin mạch như kích thước mạch, số lượng linh kiện.

– OD hoặc ctrl + D: Hiển thị cửa sổ Configurations.

– VB: Xoay bản vẽ 180 độ.

– VF: Hiển thị toàn bộ bản vẽ.

– L: Khi đang di chuyển linh kiện lật linh kiện giữa lớp Top và Bottom.

– L hoặc ctrl + L: Mở view configuration để điều chỉnh hiển thị các lớp.

– TAB: Hiển thị cửa sổ thay đổi thông tin khi đang thao tác.

– Fliped Board: Lật ngược mạch in.

– Ctrl G hoặc G: Cài đặt chế độ lưới.

– Ctrl M: Thước đo kích thước mạch.

– Shift M: Kính lúp hình vuông.

– Shift R: Thay đổi các chế độ đi dây (Cắt – Không cho cắt – Đẩy dây).

– Shift S: Chỉ cho phép hiện 1 lớp đang chọn (các lớp còn lại được ẩn).

– Shift+Space: Thay đổi các chế độ đường dây (Tự do – Theo luật – Vuông 90 độ – Cong).

– Ctrl+Shift+L (hoặc A L): Căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng dọc.

– Ctrl+Shift+T (hoặc A T): Căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng ngang.

– Ctrl+Shift+H (hoặc A H): Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng ngang.

– Ctrl+Shift+H (hoặc A H: Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng ngang.

– Ctrl+Shift+V (hoặc A V): Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng dọc.

– Ctrl+Shift+Cuộn chuột: Chuyển qua lại giữa các lớp.

– 2 : Xem mạch ở chế độ 2D.

– 3: Xem mạch ở chế độ 3D.

Phím tắt altium chế độ 3D

– 0: Xoay board mạch về hướng nhìn gốc.

– 9: Xoay board 90 độ.

– 2: Chuyển sang chế độ 2D khi trong chế độ 3D View.

– 3: Chuyển sang View 3D khi trong chế độ 2D.

– SHIFT: Đồng thời nhần Shift và Click chuột phải, di chuyển chuột để xoay boad mạch theo các trục X Y Z.

– VF: Điều chỉnh board mạch vừa khít màn hình.

– V B: Lật boad mạch.

– Cuộn chuột: Kéo lên kéo xuống.

– SHIFT + Cuộn chuột: Sang trái – Sang phải.

– CTRL + Cuộn chuột: Phóng to – Thu nhỏ.

– CTRL + Di chuyển chuột: Phóng to – Thu nhỏ.

– CTRL + C: Chụp ảnh góc nhìn hiện tại của board mạch 3D vào Clipboard, để lưu thành file ảnh bạn cần sử dụng tool như Paint chẳng hạn.

– T P: Mở cửa sổ Preferences.

– L: Mở cửa sổ Configurations – Điều chỉnh các thuộc tính hiển thị .

Bảng tổng hợp

Thiết kế mạch nguyên lý

Phím tắt Tính năng
X Xoay linh kiện theo chiều ngang (trục X)
Y Xoay linh kiện theo chiều dọc (trục Y).
Space Quay linh kiện một góc vuông.
ALT + Click (chọn Net) Làm nổi bật những đường dây (Net) có cùng tên
Shift + Ctrl + C Xóa bỏ tất cả áp dụng trên SCH
Ctrl + Click và kéo Dịch chuyển linh kiện theo dây (Tương tự trong Proteus)
Shift + Space Quay linh kiện 45 độ.
Shift + Left Click Sao chép linh kiện.
Shift + Click và kéo Kéo linh kiện ra.                       
Ctrl+Shift+L (hoặc A L) Căn linh kiện theo chiều dọc.
Ctrl+Shift+T (hoặc A T) Căn linh kiện theo chiều ngang.
Ctrl+Shift+H (hoặc A H) Căn linh kiện cách đều chiều ngang.
Ctrl+Shift+V (hoặc A V) Căn linh kiện cách đều chiều dọc.
Ctrl + M Đo khoảng cách.
C C Biên dịch Project – Kiểm tra các cổng kết nối.
D B Nhập linh kiện từ thư viện.
D O Cài đặt thông số bản vẽ.
D U Chuyển từ mạch nguyên lý sang mạch in.
J C Chuyển đến linh kiện.
P B Vẽ đường bus.
P N Đặt tên cho Net.
P O Lấy GND.
P T Add Text.
P W Đi dây kết nối chân linh kiện.
P V N Đánh dấu chân không sử dụng.
T A Mở tab đặt tên linh kiện.
T N Tự động đặt tên linh kiện.
T S Tìm linh kiện cạnh mạch in 
T W Thêm linh kiện mới.
TAB Chỉnh sửa các thông số của mạch.
V D Đặt bản vẽ vừa khung màn hình.

Thiết kế mạch in

Phím tắt Chức năng
2 Xem mạch dưới dạng 2D.
3 Xem mạch dưới dạng 3D.
Q Chuyển đổi đơn vị giữa mil và mm.
P T Đi dây bằng tay.
P L Định dạng kích cỡ mạch in.
P M (Altium 16) 
U M (Altium 17)
Đi nhiều dây cùng một lúc. Kéo nhiều dây 1 lúc (Multi Route) Nhấn Shift để chọn nhiều pad , sau đó nhấn P-M (U-M ) rồi đi đây như bình thường
P G Phủ đồng.
P V Lấy lỗ Via.
P R Đường mạch to, khoảng cách giữa những đường mạch
nhỏ.
P D D Hiển thị kích thước PCB.
A A Đi dây tự động.
T U A Xóa bỏ mọi dây đã chạy.
T U N Xóa những dây cùng tên.
T D R Kiểm tra lại tất cả kết nối.
T E Bo tròn dây gần chân linh kiện.
T M Xóa lỗi hiển thị trên màn hình.
D K Chọn lớp vẽ mạch.
D R Điều chỉnh các thông số của mạch.
D O Chuyển line thành dots.
D T A Hiển thị tất cả các lớp vẽ mạch.
D T S Chỉ hiển thị một lớp TOP + BOTTOM + MULTI…
C K Mở cửa sổ chỉnh sửa đường dẫn linh kiện.
R B Hiển thị thông tin mạch.
O D (Hoặc Ctrl + D) Hiển thị Configurations.
V B Quay bản vẽ 180 độ.
V F Hiển thị toàn bộ bản vẽ.
L Lật từng linh kiện giữa lớp TOP và BOTTOM và ngược lại.
L hoặc Ctrl+L Điều chỉnh hiển thị giữa các lớp mạch in.
TAB Hiện cửa sổ thay đổi thông tin khi đang thao tác.
Fliped Board Lật ngược mạch in.
Ctrl G hoặc G Bật/Tắt chế độ lưới.
Ctrl M Thước đo kích thước mạch.
Shift M Bật/tắt kính lúp.
Shift R Chuyển qua lại các chế độ đi dây.
Shift S Chỉ hiện 1 lớp đang thực hiện.
Shift+Space Chuyển qua lại các chế độ đường dây.
Ctrl+Shift+L (hoặc A L) Căn linh kiện theo chiều dọc.
Ctrl+Shift+T (hoặc A T) Căn linh kiện theo chiều ngang.
Ctrl+Shift+H (hoặc A H) Căn linh kiện cách đều nhau theo chiều ngang.
Ctrl+Shift+V (hoặc A V) Căn linh kiện cách đều nhau theo chiều dọc.
Ctrl+Shift+Cuộn chuột Chuyển qua lại giữa các lớp.

3D Mode

Phím tắt Chức năng
0 Xoay mạch về hướng nhìn gốc.
9 Xoay mạch vuông góc.
2 Chuyển về chế độ 2D.
3 Chuyển về chế độ 3D.
SHIFT Xoay mạch dọc các trục X Y Z. Đồng thời nhần Shift và Click chuột phải, di chuyển chuột để xoay boad mạch theo các trục X Y Z
V F Điều chỉnh mạch vừa màn hình.
V B Lật board mạch.
Cuộn chuột Kéo lên – Kéo xuống
SHIFT + Cuộn chuột Sang trái – Sang phải
CTRL + Cuộn chuột Phóng to – Thu nhỏ
CTRL + Di chuyển chuột Phóng to – Thu nhỏ
CTRL + C Chụp ảnh góc nhìn hiện tại của board mạch 3D vào Clipboard, để lưu thành file ảnh bạn cần sử dụng tool như Paint chẳng hạn.
T P Mở cửa sổ Preferences.
L Mở cửa sổ Configurations. Điều chỉnh các thuộc tính hiển thị

Trên đây là các phím tắt đường dùng nhiều khi sử dụng Altium Designed . Các bạn hoàn toàn có thể sửa đổi để phù hợp hơn với bản thân.

Tham khảo: Internet
Đọc thêm: http://maidungset.blogspot.com/2017/09/tong-hop-nhung-phim-tat-uoc-su-dung.html
Các mẹo, thủ thuật khi vẽ Altium, tham khảo ThanhNT Blog’s: http://blog.thanhnt.com/trick-mot-so-thu-thuat-khi-ve-mach-voi-altium/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here