11 quy tắc cơ bản khi thiết kế PCB highs peed

0
1186

2) Đảm bảo length matching giữa các bus tín hiệu, các cặp different pair(xem xét bao gồm chiều dài trong package của IC),
3) Đảm bảo length matching cho tín hiệu different pair trong 1 cặp
4) Định tuyến các tín hiệu trong một nhóm chức năng theo cùng một kiểu “Topology” nhất định
5) Giữ khoảng cách giữa các “wave” với độ lớn từ tâm tới tâm ít nhất là 3 lần độ rộng dây (trace) (lý tưởng là 5x)
6) Chú ý các đường dây (trace) song song
7) Sử dụng các via stitching khi plane tham chiếu thay đổi
8) Không sử dụng góc đi dây 90 độ
9) Không làm tín hiệu bị “Stub”
10) Không nên đi dây cắt các plane quan trọng
11) Không đi dây sát mép board mạch.

Tham khảo: Fedevel

Here is the list of most common high speed design rules

1) Maintain Single ended and differential pair impedance,
2) Length match buses and differential pairs (consider to include length in package),
3) Length match differential pair signals within pair,
4) Route signal groups by same topology,
5) Keep space between “waves” at least 3x track width (ideally 5x),
6) Be aware of tracks running in parallel,
7) Use stitching VIASs when reference plane changes,
8 ) Do not use 90 degree angles,
9) Do not do stubs,
10) Do not cross planes,
11) Do not route close to the board edge.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here